Usługi
Tłumaczenia pisemne:
-prawnicze
-medyczne
-zwykłe: raporty, korespondencja firmowa, statuty, katalogi, biznes plany, broszury, ulotki, foldery, materiały wewnętrzne firm, korespondencja prywatna
-uwierzytelnione (przysięgłe): akty małżeństwa, akty urodzenia, dyplomy ukończenia studiów, świadectwa maturalne, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia o niekaralności, suplementy do dyplomu

Tłumaczenia ustne:
-tłumaczenia w szpitalu
-tłumaczenia u GP
-na rozprawach sądowych i w zakładach karnych

Bez względu na rodzaj tłumaczenia ustnego skontaktuj się ze mną pod numerem telefonu: 0 770 9135 887

Obsługa językowa:
Moje biuro oferuje również kompleksową obsługę językową firm, które stale współpracują z zagranicznymi partnerami i kontrahentami, a którym zależy na sprawnej i profesjonalnej komunikacji. Kładę nacisk na dbałość o zachowanie odpowiedniej terminologii i językowej etykiety.