Cennik
Stawka za słowo źródłowe wynosi między £0.08 a £0.10 w zależności od układu lub złożoności dokumentu. Przy zleceniu poniżej 250 słów źródłowych opłata minimalna wynosi £30. Przy zleceniach realizowanych następnego dnia całkowity koszt tłumaczenia podwyższany jest o 50%.

Dla niektórych typów dokumentów obowiązuje stała cena:


PISEMNE:
Apostille - £30
Akt małżeństwa - £30
Akt urodzenia - £30
Dyplom ukończenia studiów - £30
Świadectwo maturalne - 1 strona - £30
Zaświadczenie lekarskie - £30
Zaświadczenie o niekaralności - £30
Suplement do dyplomu - £130
USTNE:
1h tłumaczenia ustnego 'face to face' - £40
1h tłumaczenia przez telefon - £40