O mnie
Jestem wykwalifikowaną tłumaczką przysięgłą języka angielskiego (magister przekładu pisemnego Master of Arts in Translation, University of Portsmouth). Posiadam również dyplom DPSI (Diploma in Public Service Interpreting)przyznawany przez Chartered Institute of Linguists, który uprawnia mnie do świadczenia usług tłumaczeniowych zarówno ustnych jak i pisemnych.

W 2004 roku otrzymałam tytuł promotora języka angielskiego przyznawany w ramach programu edukacyjnego, uruchomionego przez UE Socrates Lingua 1.

Posiadam policyjne zaświadczenie o niekaralności (CRB check oraz Police Vetting check). Ukończyłam kurs "Zachowania trudne u osób dorosłych" skierowanego do nauczycieli pedagogów oraz osób pracujących w sektorze publicznym.

Będąc w Polsce pracowałam jako tłumacz ustny w jednej z wiodących na rynku krajowym firm handlu zagranicznego specjalizujących się w działalności importowej i eksportowej produktów pochodzenia rolnego.

Z chęcią wyślę Państwu swoje CV.